ข่าวเศรษฐกิจ - ธุรกิจ

อ่านข่าวทั้งหมด

CP เพื่อสังคมยั่งยืน

อ่านข่าวทั้งหมด

ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ริเริ่มโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รับเกียรติคุณวิทยฐานะ ปูชนียบุคคลไทย ประจำปี 2562 สาขาผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น...

19 มีนาคม 2562
62

พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดิน ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา...

07 มีนาคม 2562
62

ภาพยนตร์ “กตัญญู” จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ คว้ารางวัล Gold ประเภท Best Use of Media for Good และ รางวัล Finalist ประเภท Best Engagement Strategy จากสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT)...

04 มีนาคม 2562
101

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ และคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอให้ทรงหายจากพระอาการ...

22 กุมภาพันธ์ 2562
217

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ท่านประธานอาวุโสธนินท์ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร...

20 กุมภาพันธ์ 2562
218